تایید دامنه های ثبت شده در رجیسترر جدید چاپ

  • دامنه بین الملل
  • 0

بعد از ثبت دامنه یا انتقال به رجیسترر جدید، طبق قوانین ICCAN بایستی ایمیل ثبت کننده دامنه تایید گردد، در رجیسترر جدید دامنه شما به محض ثبت فعال میگردد ولی در صورتی که طی 2 هفته بعد از دریافت ایمیل نسبت به تایید آن اقدام نکنید دامنه شما بصورت موقت در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت.

ایمیل ارسال شده همانند تصویر زیر از FSP با عنوان Request for e-mail address verification برایتان ارسال میگردد

verifyemail-step1.png

بعد از باز کردن ایمیل محتویاتی مانند تصویر زیر مشاهده میکنید که در انتهای ایمیل نیز تاریخ نهایی برای تایید این ایمیل نیز ذکر شده است:

verifyemail-step2.png

لینک ارسالی در داخل ایمیل را کلیک کنید، بعد از کلیک صفحه ای مشابه تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:

verifyemail-step3.png

روی گزینه Verify کلیک کنید تا ایمیل شما تایید گردد، بعد از تایید ایمیل بایستی صفحه زیر را مشاهده کنید:

verifyemail-step4.png


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت